Inneliggande akut sjukvård – i ditt hem

Modell

Medoma är en skalbar och flexibel vårdmodell som med hjälp av teknik erbjuder kostandseffektiv sjukvård i patientens egna hem.

Sjukvårdspersonal

Dagliga fysiska besök av läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Övervakning 24/7

 • Monitorering av patienter
 • Två-vägskommunikation
 • Samordning och dirigering av medicinsk personal

Kort inställelsetid

Oplanerade fysiska undersökningar och behandlingar finns alltid tillgängligt, dygnet runt, alla dagar

Medicinteknisk utrustning i hemmet

 • Advanced monitorering
 • Blodprover
 • Mobil röntgen och
 • ultraljusddiagnostik
 • Sjukhussäng
 • Övrig medicinsk utrustning

Digital plattform för patienten

 • Smidig kommunikation med sjukvårdspersonal via video och chat
 • Följ ditt vårdförlopp med undersökningar och behandling
 • Träningsprogram
 • Få dietistråd och beställ mat
 • Håll dina anhöriga uppdaterade på ditt sjukdomstillstånd

Patienter

Medomas vårdmodell lämpar sig väl för ett flertal medicinska tillstånd

Lämpliga diagnoser:

 • Infektionssjukdomar(lunginflammation, mjukdelsinfektioner, övre urinvägsinfektioner)
 • Hjärtsvikt
 • Akuta medicinska tillstånd efter diagnos och initial behandling på sjukhus (ex. stroke, hjärtinfarkt)
 • Postoperativ övervakning, behandling och rehabilitering

Fördelar

Medomas vårdmodell för med sig en mängd dokumenterade fördelar, både för patienten och för sjukvården

Fördelar för patienten

N

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

N

Kortare vårdtider

N

Lägre dödlighet

N

Minskad infektionsrisk, ex. COVID-19

N

Ökad fysisk aktivitet och tidigare återhämtning

N

Ökad patientnöjdhet

Fördelar för sjukvården

N

Lägre kostnader

N

Lägre kostnader

N

Effektivare användning av sjukvårdsresurser

N

Kan flexibelt behandla många patienter

N

Rätt vård på rätt ställe

N

Nöjdare sjukvårdspersonal

Om oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis quis nisi lectus. Nunc pretium quis dui in egestas. Proin sollicitudin est sed aliquam rutrum. Morbi id lorem felis. Proin dapibus nibh tempus turpis mattis rutrum.

Henrik Bjärtun

Medicinskt ansvarig
henrik@medoma.com

Mikael Kastengren

Verksamhetsansvarig
mikael@medoma.com

Johan Nordenström

Verkställande direktör
johan@medoma.com